Ułatwienia dostępu

Aludesign ikona

DANE SPÓŁKI

ALUDESIGN Spółka Akcyjna

Siedziba zarządu / Adres do korespondencji:
ul. Byczyńska 37
46-310 Gorzów Śląski

Siedziba firmy / Adres rejestrowy:
ul. Burakowska 5/7
01-066 Warszawa

NIP: 5272861210
REGON: 381012924

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000744643.

Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 118 000 PLN

DOKUMENTY DO POBRANIA

Tutaj będą zamieszczane pliki .pdf z informacjami dotyczącymi zebrań akcjonariuszy

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o Terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aludesign I Wezwanie do Złożenia Dokumentów Akcji w Spółce

Aludesign II Wezwanie do Złożenia Dokumentów Akcji w Spółce

Aludesign III Wezwanie do Złożenia Dokumentów Akcji w Spółce

Aludesign IV Wezwanie do Złożenia Dokumentów Akcji w Spółce

Aludesign V Wezwanie do Złożenia Dokumentów Akcji w Spółce