Ułatwienia dostępu

Aludesign ikona

DOTACJE UNIJNE

scroll

Opracowanie innowacyjnej, kompleksowej usługi wytwarzania i uszlachetniania detali z aluminium dedykowanych dla branży meblarskiej.

Numer Umowy o Dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0072/19-00

 

Cele projektu:

Celem Projektu jest wytworzenie innowacyjnej usługi wytwarzania detali aluminiowych, poprzez opracowanie dedykowanych rozwiązań w różnych obszarach procesu technologicznego takich jak: projektowanie i wytwarzanie form odlewniczych, odlewanie ciśnieniowe detali aluminiowych oraz procesów uszlachetniania powierzchni odlewanych detali.

 

Planowane efekty:

Rezultatem Projektu będzie możliwość zaoferowania w skali rynku krajowego i międzynarodowego znacząco udoskonalonej, kompleksowej usługi odlewania detali aluminiowych – realizowanej zgodnie z metodyką Just-in-time.
Rezultat Projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie prac rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac badawczych do własnej działalności w Zakładzie produkcyjnym Aludesign S.A. w Gorzowie Śląskim. Znacząco ulepszona usługa zostanie zaoferowana zarówno odbiorcom działającym na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

 

Wartość projektu: 14 760 226,20 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: 5 904 090,48 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1.1.1 Szybka Ścieżka.