Dane Spółki

ALUDESIGN Spółka Akcyjna

Siedziba zarządu / Adres do korespondencji:
 ul. Byczyńska 37
46-310 Gorzów Śląski

Siedziba firmy / Adres rejestrowy:
 ul. Burakowska 5/7
01-066 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000744643. 

NIP: 5272861210 
REGON: 381012924 
Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 108 000 PLN

Ogłoszenia

Tutaj będą zamieszczane pliki .pdf z informacjami dotyczącymi walnych zgromadzeń spółki

Ogłoszenie 2020-02-14

Dokumenty do pobrania

Tutaj będą zamieszczane pliki .pdf z informacjami dotyczącymi zebrań akcjonariuszy